Report

Beszámoló
Szakmai nap

(15/KA2AE/13563)

Időpont: 2016. 10. 27. 10.00-15.00
Helyszín: MEDOSZSZ Szálló, 6. kerület, Jókai tér 9.
A program a Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention. Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships for adult education” keretében jött létre: http://www.preproject.hu/.

A program megkezdése előtt Kóka Ágnes jelezte, hogy nem tud részt venni/eljönni/felutazni Nyíregyházáról a rendezvényre. Tudomásul vettük.
Az érkezés/regisztráció után pontban 10 órakor, a meghirdetett program szerint kezdtük a szakmai napot. A csatolt ppt alapján Mészáros Mercedes beszámolt az Erasmus+ Stratégiai Partnerség a Felnőttoktatás területén program keretében 2015. 09. 01-től működő PRE-projektről. Bemutatta a résztvevő szervezeteket (koordinátor: Váltó-sáv Alapítvány-HU, Edukos – SK, Slawek Foundation – PL, Grudas – LT és Rubikon Centrum – CZ). Ismertette a projekt fő célkitűzéseit, valamint az ehhez kapcsolódó szellemi termékeket. A jelen szakmai nap az elkészült első két szellemi termék (Képzések a börtönben – tanulmányok, elemzések), valamint a Szabadulásra felkészítés módszerei – módszertan) bemutatására és disszemincáiójára jött létre. Mészáros Mercedes bemutatta a Képzések a börtönökben kiadványt, kiemelve az egyes tanulmányok fókuszát, elemző és kritikai leíró részleteit. Felhívta a figyelmet a kötetben található esettanulmányokra, amelyek mindig élettelivé teszik a száraz, leíró és tudományos részeket. Az esettanulmányok között van igen részletes/részletező (VSA), fiatal bűnelkövetőről szóló (Edukos), női bűnelkövetőről írt (Rubikon), ill. idősebb, függő elkövetőről szóló (Slawek és Grudas).
Nagy-Mitró Lilla a büntetés-végrehajtás oktatási helyzetét és stratégiáját mutatta be. Az elmúlt években csökkent az általános iskolai oktatásban résztvevő fogvatartottak száma, ezzel párhuzamosan viszont növekedett a középiskolai oktatásban résztvevőké. A felsőoktatásban résztvevőké nagyjából stagnál. A munkaerő-piaci helyzetet pozitívan befolyásolja a szakképzések lehetősége a büntetés-végrehajtási intézeteken belül, ezt az országos, kiemelt projeketek (TÁMOP 562, majd TÁMOP 563, továbbá a januárban induló EFOP 133) jelentősen támogatják. A tanulás/oktatás irányában történő pozitív elmozdulás mind a fogvatartotti célcsoportnál, mind pedig a büntetés-végrehajtás személyi állományánál érzékelhető.
Pap Sándor az induló EFOP 133 reintegrációs projekt edukációs elemeit ismertette. Felhívta a figyelmet, hogy a fogvatartotti célcsoport heterogén mind iskolai végzettség, mind kompetenciák, mind pedig igények és szükségletek szintjén. Többfajta képzési programra kell felkészülni, mindig tájékoztatva a fogvatartottakat, de a személyi állományt is, mert csak az ő támogatásukkal valósulhatnak meg igazán eredményesen és hatékonyan a programok. Hangsúlyozta, hogy szükségesek külső munkáltatói kapcsolatok, melyek az elhelyezkedésben nyújtanak hathatós segítséget. Fontosnak tartja a sportot és az ehhez kapcsolódó kompetenciák erősödését, szerinte vannak sportok, melyeknek az alapjai elsajátíthatók távoktatás keretében is (az elmélet még a bv.-ben, a gyakorlat pedig később, szabadulás után).
Az első rész után interaktív beszélgetés alakult ki, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetből érkező szakember megosztotta pozitív tapasztalatait (12 főt sikerült munkába állítani, ill. volt, akit szabadulás után rögtön várt a munkáltató, szállással is!). Ezek a nem túl nagy számú, de igen jelentős sikerek ösztönzőleg hatnak mind a fogvatartottakra, mind pedig a személyi állomány tagjaira.
Az ebéd után a 2. szellemi termék, a Szabadulásra felkészítés módszertanának ismertetésével folytattuk a szakmai napot. Mészáros Mercedes ismertette, hogy a kötetben 10 módszer (szervezetenként 2-2 módszer) került kidolgozásra. A VSA a szabadulásra felkészítés társasjátékát és a biblioterápiás módszerét írta le, a Rubikon az adósságkezelés és a PUNKT (fiatalkorú bűnelkövetők kognitív terápiás módszere) módszerét fejtette ki, a Slawek a kreatív szociális rehabilitációról és a családi kapcsolatok megújításáról/erősítéséről írt, az Edukos a pénzkezelés szimulációs játékát mutatta be a szociálterápiás csoportmódszer mellett, míg a Grudas az önismeret/önértékelés/önfejlesztés módszerét, valamint interaktív, számítógépes tanulási programot dolgozott ki.
Somogyi Zsófia a szabadulásra felkészítés lehetőségeiről tartott előadást. A fókuszban a reintegrációs tiszt és a börtönpártfogó munkája állt. Eszközök, módszerek, és a társadalmi kapcsolatok szerepe is szóba került az érintett témában.
Katona Csilla a resztoratív módszert, azon belül pedig a Zákeus-programot ismertette. Felvázolta a hagyományos büntetés és a resztoratív módszer közötti különbséget, előnyöket és hátrányokat. Bemutatta, hol és hogyan került sor a Zákeus-programra, mi a célja, lényege, alapja.
Zárásként ismét interaktív beszélgetésre került sor, ahol a résztvevők megvitatták a segítség, motiváció, a rendszer lehetőségeit, hátrányait; beszélgettek sikerekről és kudarcokról, a továbblépés körülményeiről, az új módszerek, programok hatékonyságáról és rendszerbe emeléséről.
Az értékelő lapok összesítése írásban és a számok szintjén is jó visszajelzést nyújt a szakmai nap megvalósulásának minőségéről.

 

                                                                                  Mészáros Mercedes

Bp., 2016. 10. 28.