Summary of evaluation

EVAULATION SHEET/ÉRTÉKELŐ LAP

Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention
(15/KA2AE/13563)
Multiplier event in Hungary
Szakmai nap
27. 10. 2016.

Kérjük, értékelje a konferencia az egyes szempontok mellett található valamely számjegy megjelölésével, az alábbi elégedettségi szempontok figyelembe vételével:

5=teljes mértékben elégedett vagyok vele
4=elégedett vagyok vele
3=nincs különösebb véleményem
2=elégedetlen vagyok vele
1=teljes mértékben elégedetlen vagyok vele

Tartalom  5 4 3 2 1
Módszer  5 4 3 2 1
A megvalósítás helyszíne  5 4 3 2 1
A megvalósítás időtartama/időkerete 5 4 3 2 1
Szervezés 5 4 3 2 1
Az elvárásoknak való megfelelés/program  5 4 3 2 1
Eszközök és anyagok 5 4 3 2 1
Összbenyomás 5 4 3 2 1

 

 

Kérjük, írjon rövid szöveges értékelést!
Mi az, ami a legkevésbé volt pozitív?

 • Némelyik előadás túl terjengős és elvontan elméleti volt.
 • Kicsit hosszú volt a 3. előadás, túl elméleti.
 • Több civil szervezet meghívása vendégként.
 • Az amúgy nem zsúfolt programból is lett elmaradt előadás, igaz, ez nem a szervezők hibája.
 • Nem volt ilyen.
 • Részemről ilyet nem tudok említeni.
 • Az előadók által érintett témák nem minden esetben tartalmaztak új információkat, ismereteket - ezeket célszerűbb lett volna „megtárgyalni”, mintsem szárazon előadni a majdnem mindenki által ismert tényeket.
 • Kényelmetlen székek. Összefüggő (szünet nélküli) 2 órás előadások.
 • Az előadások során nem tapasztaltam negatív, kevésbé pozitív körülményt.
 • A frontális előadás a workshopnál – kevésbé volt így számomra workshop, vagy közös ötletelés jellege.
 • Kevés szakterület részvétele.
 • Összességében pozitívnak értékelem.
 • Lehetett volna hasznosabb.
 • A bv. munkatársak túlterheltsége.
 • A résztvevő szakemberek kezdetben nem merték feltenni a kérdéseiket. Ez annak is betudható, hogy nem ismerték a program szakmai tartalmát, mely az interneten elérhető. Később interaktív beszélgetés kerekedett.
 • Papp Sándor előadását nem teljesen értettem. Nehezen volt követhető. Nem minden előadó volt maximálisan felkészülve, érezhető volt az előadásokon.

Mi az, ami a leginkább pozitív volt?

 • A tömör, konkrét információkkal szolgáló előadások.
 • Közvetlen hang. Informatív (első előadás).
 • Az aktív beszélgetés, tapasztalatok megvitatása.
 • Szakmai gondolatok.
 • Az együtt gondolkodás lehetősége, a workshop alatti ötletek.
 • A gyakorlati és őszinte megközelítés.
 • Az interakció lehetősége.
 • Évekig azt éreztem, hogy semmi haszna a munkánknak, kivéve egy-egy eredményt, de úgy érzem, elkezdődött valami, és talán nem csak engem foglalkoztat a megoldás, hanem többen vagyunk…
 • Jól egymásra épülő, rövid, de lényegre törő információt átadó előadások.
 • Papp Sándor Úr előadása során tapasztalt rálátás a problémákra, melyeket abszolút helyesen tárt fel, és remek elképzelései vannak a megoldások terén.
 • Az előadás módja, az előadók felkészültsége.
 • Felkészült előadók. Hasznos tudásanyag.
 • A szakmai nap során a résztvevő előadók maximális felkészültséggel rendelkeztek.
 • Sok új információt kaptam, széleskörűen sikerült átfogni a témát a különböző területekről érkező előadókkal.
 • A gyakorlatban megvalósuló módszerek megismerése.
 • Az előadások módszere.
 • Betekintést nyújtott az elítéltekkel végzett munkába.
 • Az EU projekt ismertetése, a kidolgozott programok.
 • Külföldi gyakorlatok, együtt gondolkodás.
 • Külföldi gyakorlatok. Egymás munkájának megismerése. Szakmai kapcsolatok építése.

 

Hogyan tudom használni az információkat?

 • Kapcsolatok kialakítása. Projektek tervezése/megvalósítása.
 • Szenvedélybeteg börtönviselt fiatalokkal kapcsolatos projektekhez próbálom kapcsolni az itt hallottakat.
 • A napi életbe a …
 • Összegezte az információkat, ötleteket, új utak, lehetőségek.
 • Szakmai körben terjesztem.
 • A tervezésnél az elhangzottak figyelembevételével.
 • Továbbadom, és a mindennapi munkavégzésem során próbálom hasznosítani.
 • Az összes „szellemi termék” megjelenése után bv. intézeti gyakorlatok kialakítására alkalmasak lehetnek a nemzetközi gyakorlatok, tapasztalatok.
 • Reintegrációs tisztként meg tudom adni a fogvatartottaknak a segítséget, felvilágosítást, hogy a szabadulás után milyen lehetőségeik vannak, hova, kihez fordulhatnak.
 • Mindennapi munkámban (reintegrációs gondozás).
 • Reintegrációs szakterületen dolgozom, így a hallottakat és a látottakat be tudom építeni a mindennapi munkám során.
 • Hasznos volt a projektemhez, új ötleteket, kiindulási pontokat kaptam.
 • A gyakorlatban.
 • Nálunk is sok kliens börtönviselt vagy börtönből szabadult.
 • Letöltöm, lefordítom az internetes anyagokat és felhasználom a munkában.
 • Ismeretek bővítése, szakmai tartalom megismerése, ezáltal beépíthető más projektekbe.
 • Ismereteim bővültek, tárgyi tudás, új módszerek megismerése és beépítése a kliensekkel folytatott munkába.

Egyéb megjegyzések, javaslatok:

 • Rövidebb előadások, több informatív elem, jó gyakorlatok konkrét bemutatása.
 • A vita nagyon informatív volt.
 • Köszönöm, hogy itt lehettem. TOBVI.
 • Rövidítések, betűszavak kerülése vagy ha használata indokolt, akkor annak minimális ismertetése pl.: REIP, PFI, HISZ-MISZ.
 • Fontosnak tartanám, hogy az Alapítvány országos szinten jelenjen meg a büntetés-végrehajtási intézetekben. Tudatosítsa a fogvatartottak között a szabadulás utáni lehetőségeket, illetve hova fordulhatnak segítségért. Sajnos, nincsenek tisztában azzal, hogy a kinti életben kihez fordulhatnak, illetve azzal, hogy egyáltalán valakitől segítséget kaphatnak.
 • Nincs javaslatom.