„Börtön, Reintegráció, Oktatás. Képzések a fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatására“
15/KA2AE/13563

A második projekttalálkozó Prágában zajlott 2016 márciusában. A programban részt vevő valamennyi szervezet megjelent, név szerint az Edukos (Szlovákia), a Slawek Alapítvány (Lengyelország), a RUBIKON Centrum (Csehország), a Váltó-sáv Alapítvány (Magyarország) és a Gartycious Grudas (Litvánia). Minden egyes szervezet részéről két képviselő vett részt a programon.
A programot délelőtt kilenckor kezdtük azzal, hogy betekintést nyertünk a Sakk az utcán projektbe, amelyben részt vet a RUBIKON Centrum is, és amely inspirálhatja a többi partnert. Ebben a projektben fogvatartottak is részt vettek, akik a sakkfigurákat állították elő az asztalosműhelyben. A találkozó résztvevői ellátogattak a Borromei Szent Károly Otthonba is, amely egy Európában egyedülálló projekt színtere: az Otthonban ugyanis egy egy női börtön van. Itt, akárcsak a múltban, elfogaltságot kínálnak az elítélteknek: konyhai, mosodai munkát, és az Otthon szükséges takarítását. Ezen felül a fogvatartottak a kertben is segíthetnek. Az Otthonban szervezik meg a St. Zdislava Képzési Programot, aminek segítségével a fogvatartottak szakképzett egészségügyi ápolóvá válhatnak.
A találkozás során megvitatásra került a projekt félidős értékelése, a találkozó értékelése, az első és a negyedik szellemi termék (Output 1 – Képzések a börtönben; Output 4: Fókuszban a szabadság).

A találkozás fő témája a “A szabadulás felkészülés lehetőségei” szellemi termék (módszertan) volt.

Valamennyi szervezet egy-egy képviselője ismertetett egy-egy módszert, amelyeket arra használnak, hogy felkészítsék a klienseiket a szabadulásra. Minden egyes módszer ismertetését megbeszélés követte, amelyben a résztvevők feltehették az adott módszert érintő kérdéseiket. Az előadott módszerek kiválasztásának szempontja az volt, hogy a projekt későbbi fejlesztéseit szolgálják. Az alábbiakban a módszerek rövid áttekintése olvasható.

A Váltó-sáv Alapítvány két módszert ismertetett: a “Váltó-Láz – szabadulásra felkészító társasjáték” módszerét, és a “Irodalomterápia – felkészítés a szabadulásra”. A Váltó-Láz egy társasjáték, amely abból a célból  készült, hogy felkészítse a fogvatartottak azokra a feladatokra, amelyek a szabadulás utáni első hónapban várják őket.  A játék szellemesen, mindamellett kellően didaktikus módon és könnyen érthetően tekinti át ezeket a feladatokat,. Így aztán a játék során könnyedén és tapasztalati úton válik alkalmazhatóvá a többségi társadalom érték- és normarendszere. Az irodalomterápia egy roppant hatékony módszer arra, hogy a börtönbüntetés során a fogvatartottakban fejlődjék az önismeret és az önbecsülés készsége, mindamellett számos más kompetencia (szövegértés és –alkotás, kommunikáció, stb.) terület is pozitívan változhat.

AZ EDUKOS az “A szabadulásra való felkészülés szocioterapetikus módszere” és a “Pénzügyi jártasságok fejlesztésének szimulációs játéka” nevű módszereket ismertette. A szocioterápia a szociális munka egyik alapmódszere. Tevékenység, ami arra fókuszál, hogy megújítsa, fejlessze, kijavítsa és könnyebbé tegye azt a szociális helyzetet, amelyben a kliens éppen van. A szimulációs játék hatékony módszer arra, hogy fejlődjék a pénzügyi jártasság a problémák azon egészen széles területén, amelyben a célcsoport hosszú időn át nem foglalkoztatott tagjai találhatják magukat.

A RUBIKON Centrum a “PUNKT Család kognitív viselkesési módszer”-t és a “Pénzügyi jártassági kurzust” ismertették. Ez utóbbi a börtönben arra való, hogy a fogvatartott általános komtetenciáit fejlessze a pénzügyi jártasság terén, ismertesse velük az aladósodás problémáját, és elmagyarázza nekik, hogy az adósságkezelés során milyen jogaik és kötelességeik vannak. A PUNKT-program csoportos vagy egyéni kezelési program, ami arra fókuszál, hogy visszaillessze a fiatalkorú elkövetőket, és csökkentse a visszaesés veszélyét. A PUNKT Család név azt jelenti, hogy “Nem kerülök többet bajba, haver!” . A program a teljes időszak alatt magába foglalja a fiatalkorúak családjával való munkát is.

A Slawek Alapítvány által ismertetett módszerek: “ART – Agressziókezelési Tréning” és “Alkotó reszocializáció”. Az Agressziókezelési Tréning (ART®) a személyes kompetenciák fejlesztésére koncentrál, többféle olyan érzelmi és társadalmi szempont figyelembe vételével, amelyek a fiatalok erőszakos magatartásához vezethetnek. A programban fejlesztett technikák  lényege, hogy megtanítsák az erőszakos embereket, hogyan ellenőrizzék a saját dührohamaikat, és hogy más perspektívát is nyújtsanak, mint az erőszak. Az Alkotó reszocializáció módszere számos közös tevékenységet foglal magába, például a Jóvátételi Színház (correctional theatre) és a “Kijavító Sport” (correctional sport) módszerét.
A  Grudas az “Elítéltek társadalmi beillesztése” és az “A mélyebb én és más kognitív módszerek” bemutatását vállalta.  Az elítélteket visszaillesztő program lényege ,hogy segítse őket annak megértésében, milyen munkatevékenység való nekik, hogy motiválja őket, ill. ellenőrizhesse, hogy a számukra legalkalmasabb tevékenységeket választották. A másik módszer azon alapszik, hogy megtanuljuk jobban és mélyebben megismerni önmagunkat és másokat, anélkül, hogy pszichológusok vagy szociális munkások segítségére szorulnánk.


A projekt weboldala: http://www.preproject.hu/
A partnerek weboldalai:
Váltó-sáv Alapítvány (Magyarország): www.valtosav.hu
Slawek Alapítvány (Lengyelország): http://www.fundacjaslawek.org/
EDUKOS (Szlovákia): http://www.edukos.sk/
RUBIKON Centrum (Csehország): http://www.rubikoncentrum.cz/
„Garstyčios grūdas” (Litvánia): http://grudas.com/en/