„Väzenie, reintegrácia, vzdelávanie.

Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej reintegrácie odsúdených v a po výkone trestu odňatia slobody

15/KA2AE/13563

Spoločenské scitlivovanie

Mezdinárodné stretnutie a brožúra z workshopu – zhrnutie

Tretie projektové stretnutie sa konalo vo Varšave 28. a 29. septembra 2016. Zúčastnili sa ho všetky participujúce organizácie projektu: Edukos (SK), Slawek Foundation (PL), RUBIKON Centrum (CZ), Váltó-sáv_Alapítvány (HU) and Gartycious Grudas (LT). Organizácie z Českej republiky, Slovenska, Litvy boli reprezentované dvoma osobami, Maďarsko bolo prezentované jednou osobou. Hosťujúcou organizáciou medzinárodného stretnutia bola Nadácia Slawek.
Stretnutie sa začalo 28. septembra 2016 v sídle Nadácie Slawek vo Varšave o 9 hodine. Účastníci si spoločne prezreli priestory Nadácie Slawek pričom mali možnosť vidieť každodenné activity a spoznať personal nadácie. Ďalej nasledovala diskusia o téme spoločenského scitlivovania. Predstaviteľ slovenskej organizácie predstavil ich príspevok k téme spoločenského scitlivovania. Podľa programu sme si ďalej vypočuli svedectvo dobrovoľníka Józefa Grzyba a riadieteľa Nadácie Slawek Mareka Łagodzińského. Vznikol taktiež priestor pre diskusiu a kladenie otázok.
Ďalším bodom programu bol výlet do rehabilitačného centra Nadácie Slawek v Mienia blízko Varšavy. Riaditeľka centra, Krystýna Żołynia, po spoločnej večeri previedla účastníkov po zariadení a oboznámila ich o histórii a filozofii zariadenia. Taktiež priblížila jej pracovné metódy a plány do budúcnosti. V okolí budovy centra sme si pozreli rodiacu sa plantáž bobúľ goji. Po voľnej diskusii pokračovali účastníci v práci na problematike spoločenského scitlivovania. Každý účastník odprezentoval svoje activity v tejto oblasti a ich nápady do budúcnosti. Reprezentanti z Českej republiky prezentovali pracovné pohovory, ktoré organizujú pre odsúdených v rámci ich personálnej agentúry, konferencie pre zamestnávateľov, web stránku na zdieľanie informácií v tejto oblasti a distribúciu materiálov so zameraním na verenosť a zamestnávateľov. Slovenskí partneri taktiež spolupracujú so zamestnávateľmi. Okrem toho pracujú aj s inými organizáciami a verejnými inštitúciami v spoločnej snahe rozvíjať systém penitenciárnej a post-penitenciárnej starostlivosti. Maďarskí partneri v tejto oblasti organizujú diskusie s bývalými väzňami a mladistvými páchateľmi, návštevy vo väzeniach pre členov majoritnej spoločnosti, realizujú výskumy v oblasti pracovnej reintegrácie väzňov ako aj podujatia, náhrávky, články výstavy prác odsúdených, súťaže pre odsúdených a antidiskriminačné workshopy. Organizácia taktiež vedie charitatívny obchod. Poľskí partneri v tomto smere organizujú kampaň #nieskreślam (neodpisujem), pravidelné umelecké podujatie Mienia Art a zúčastňujú sa medzinárodných podujatí (E.U.R.O.P.E., Incorporates) ako aj odborných konferencií, televíznych a rádiových programov. Partneri z Litvy pravidelne informujú verejnosť o aktivitách nadácie a jej projektoch a taktiež organizujú semináre pre potenciálnych zamestnávateľov. Prácu na výstupe sme skončili o 19:00 a vrátili sa napäť do Varšavy.
Druhý pracovný deň sa začal taktiež o 9:00 v sidle Nadácie Slawek vo Varšave. Diskutovali sme o bodoch základného kurikula v oblasti spoločenského scitlivovania. Základ pre diskusiu bolo kurikulum, ktoré vyvinula organizácia VSA. Práca prebiehala vo forme otvorenej diskusie na tému výcvikových metód. Po analyzovaní návrhu VSA bolo vznesených množstvo otázok o ďalšom postupe a o tom ako by sa malo postupovať vo vývoji programu. Následne sme popísali cieľovú skupinu: zamestnávateľov, probačných a mediačných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, študentov, učiteľov, zamestnancov rezortu väzenstva, majoritnú spoločnosť a media. Detialne sme popísali kroky, ktoré treba podniknúť v oblasti spoločenského scitlivovania týchto skupín ako na príklad pracovné pohovory, assessment centrá, návštevy zamestnávateľov vo väzení, stretnutia s bývalými väzňami, rozprávanie príbehov, príklady dobrej praxe z oblasti úspešných pracovných výkonov bývalých väzňov, výstavy, zdieľanie skúseností mezdi zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú väzňov alebo bývalých väzňov a tými, ktorí ešte (bývalých) väzňov nezamestnávajú, etický kódex pre spoločnosti aktívne v oblasti spoločensky zodpvedného podnikania, živé knižnce, rovesnícke mentorovanie – skúsená osoba pomáha so sociálnou prácou. Po obednej prestávke sme pokračovali v práci na spoločnom kurikule pre program spoločenského scitlivovania. Stále však existujú otázky o jeho konečnej pobodobe, o ktorých by sme radi diskutovali počas nasledujúcej video konferencie. Osúhlasili sme, že každá organizácia pripravý vlastné návrhy ako pristupovať k spoločenskému scitlivovaniu, ktoré sa budeme snažiť spojiť do spoločného kurikula.


A projekt weboldala: http://www.preproject.hu/
A partnerek weboldalai:
Váltó-sáv Alapítvány (Magyarország): www.valtosav.hu
Slawek Alapítvány (Lengyelország): http://www.fundacjaslawek.org/
EDUKOS (Szlovákia): http://www.edukos.sk/
RUBIKON Centrum (Csehország): http://www.rubikoncentrum.cz/
„Garstyčios grūdas” (Litvánia): http://grudas.com/en/