Kalėjimas, Reintegracija, Švietimas. Mokymai padedantys integruotis į visuomenę ir darbo rinką, asmenims, kurie yra įkalinti arba paleisti iš įkalinimo įstaigos.

15/KA2AE/13563
Socialinis jautrinimas
Tarptautinio susitikimo ir studijos brošiūros santrauka

Trečiasis projekto partnerių susitikimas įvyko Varšuvoje 2016 m. rugsėjo mėn. 28 - 29 d. Dalyvavo visos projekte dalyvaujančios organizacijos: Edukos (Slovakija), Slawek fondas (Lenkija), RUBIKON Centrum (Čekija), Valto-sáv Alapítvány (Vengrija) ir Garstyčios Grūdas (Lietuva). Priimančioji organizacija buvo Slawek Fondas.
Mes pradėjome savo susitikimą rugsėjo 28 d. Varšuvoje 9 val. Slawek fondo pagrindinėje būstinėje. Mes apžiūrėjome įstaigą ir turėjome galimybę pamatyti Slawek fondo kasdienį darbą ir susipažinti su darbuotojais. Mes pradėjome diskutuoti apie O5 (socialinį jautrinimą). Slovakijos organizacijos Edukos atstovai pristatė prezentaciją apie socialinį jautrinimą. Pagal programą mes klausėmės Józef Grzyb liudijimo ir Slawek Fondo prezidento Marek Łagodziński pasakojimo apie fondo veiklą. Taip pat buvo laikas klausimams ir diskusijoms.
Kita dienotvarkės dalis buvo kelionė į Slawek Fondo reabilitacijos centrą Mienia miestelyje, kuris yra netoli Varšuvos. Ten mes papietavome, o po pietų centro direktorė - Krystyna Żołynia projekto dalyviams aprodė centro patalpas, susipažindino su reabilitacijos vieta ir papasakojo savo asmeninę istoriją ir filosofiją. Taip pat apie savo darbo metodus ir ateities planus. Čia mes taip pat apžiūrėjome besiformuojančius Gojos uogų želdinius. Po laisvos diskusijos mes perėjome prie diskusijos ir klausimų, susijusių su O5 - socialiniu jautrinimu. Kiekvienas partneris pristatė savo veiklą ir patirtį šia tema ir savo  ateities idėjas. Čekų atstovai kalbėjo apie interviu, organizuojamus buvusiems nuteistiesiems. Jie turi įdarbinimo agentūrą, organizuojamos konferencijos darbdaviams, naudoja internetines svetaines informacijos dalinimuisi, didžioji pristatytos medžiagos dalis buvo orientuota į visuomenę ir darbdavius. Slovakijos partneriai taip pat bendradarbiauja su darbdaviais. Be to jie dirba su kitomis organizacijomis ir valdžios institucijomis, įkalinimo įstaigomis ir probacijos tarnybomis. Vengrų organizacija rengia diskusijas su išleistais į laisvę, nuteistaisiais, buvusiais nusikaltėliais ir nusikalsti linkusiu jaunimu. Jie taip pat organizuoja vizitus kalėjimuose (paruošimo kalba - "Kalėjimo pasaulis", "Įkalinti žmonės", praktinės žinios ir t.t., įgyvendinimas - apsilankymas,  vykdymas - kalbėjimas, jausmų "vėdinimas"). Jie tiria darbo pasiūlymus interneto portaluose ir organizuoja interviu su darbdaviais. Lenkijos partnerių veikloje mes matome renginius, įrašus, straipsnius, nuteistųjų darbų parodas, nuteistųjų konkursus, antidiskriminacinius seminarus. Organizacijos dėka taip pat veikia labdaros parduotuvė. Lenkijos partneriai taip pat vykdo kompanija - # nieskreślam (neišbraukiu tavęs). Jie organizavo meno renginių ciklą Mienia menai. Dalyvavo keliuose tarptautiniuose projektuose (E.U.R.O.P.E., Incorporates). Jie dalyvauja kaip ekspertai įvairiose konferencijose, TV šou ir radijo laidose. Lietuvos organizacija nuolat informuoja visuomenę apie Fondo veiklą ir projektus. Jie taip pat organizuoja seminarus potencialiemss darbdaviais. Darbas buvo baigtas 19 val. Po to mes grįžome į Varšuvą.
Antra darbo diena prasidėjo taip pat 9 valandą Slawek fondo pagrindinėje būstinėje Varšuvoje. Mes diskutavome apie pagrindinius socialinio jautrinimo programos punktus. Ją sukūrė VSA. Mes turėjome atvirą diskusiją apie mokymo metodus. Išanalizavus VSA pasiūlymą buvo daug klausimų apie tai, kokių veiksmų turėtume imtis, ir kaip turėtų būti atliekamas mokymo ir sklaidos procesas. Tada mes įvardinome ir surašėme tikslines grupes: darbdavius, probacijos tarnybos darbuotojus, tarpininkavimo pareigūnus, socialinius darbuotojus, studentus, mokytojus, kalėjimų tarnybą, visuomenė apskritai ir žiniasklaida. Mes taip pat aprašėme veiksmus, kurių reikėtų imtis, kad galima būtų pakeisti kiekvienos įvardintos grupės socialinį jautrumą, kaip pavyzdžiui: interviu, specifinis vertinimas, darbdavių apsilankymas kalėjime, susitikimai su buvusiais kaliniais, liudijimai, geros praktikos pavyzdžiai apie sėkmingą kalinių darbą, parodos, darbdavių, kurie įdarbino kalinius ar buvusius kaliniams dalinimasis patirtimi su tais darbdaviai, kurie tokios patirties neturi, darbo etikos kodas aptarimas su kaliniais ir darbdaviais, gyvoji biblioteka, tarpusavio kuravimas - patyręs asmuo gali padėti su socialiniu darbu. Po pietų pertraukos mes tęsėme darbą kurdami socialinio jautrinimo bendrąją mokymo programą. Pasibaigus šios darbo dalies laikui mes vis dar turėjome klausimų apie jo galutinę formą, todėl nusprendėme viską iki galo išsiaiškinti per kitą video konferenciją. Sutarėme, kad kiekviena organizacija parengs savo pasiūlymus, kaip kurti spręsti socialinio jautrinimo programą ir mes pasistengsime visus pasiūlymus suderinti ir sujungti į vieną bendrą programą.

 


A projekt weboldala: http://www.preproject.hu/
A partnerek weboldalai:
Váltó-sáv Alapítvány (Magyarország): www.valtosav.hu
Slawek Alapítvány (Lengyelország): http://www.fundacjaslawek.org/
EDUKOS (Szlovákia): http://www.edukos.sk/
RUBIKON Centrum (Csehország): http://www.rubikoncentrum.cz/
„Garstyčios grūdas” (Litvánia): http://grudas.com/en/