Školení na podporu sociální a pracovní reintegrace odsouzených v a po výkonu trestu odnětí svobody

15/KA2AE/13563

Společenské cítění

Mezinárodní setkání a brožura z workshopu – shrnutí

Třetí projektové setkání se konalo ve Varšavě 28. a 29. září 2016. Zúčastnili se ho všechny participující organizace projektu: Edukos (SK), Slawek Foundation (PL), RUBIKON Centrum (CZ), Váltó-sáv_Alapítvány (HU) and Gartycious Grudas (LT). Organizace z České republiky, Slovenska, Litvy byly reprezentované dvěma osobami, Maďarsko bylo prezentované jednou osobou. Hostující organizací mezinárodního setkání byla Nadace Slawek.

Setkání se konalo 28. září 2016 v sídle Nadace Slawek ve Varšavě v 9:00 hodin. Účastníci si společně prohlédli prostory Nadace Slawek, přičemž měli možnost vidět každodenní aktivity a poznat personál nadace. Dále následovala diskuse na téma společenského cítění. Představitel slovenské organizace představil jejich příspěvek k tématu společenského cítění. Podle programu jsme si dále poslechli svědectví dobrovolníka Józefa Grzyba a ředitele Nadace Slawek Mareka Łagodzińského. Vznikl rovněž prostor pro diskusi a kladení otázek.  

Dalším bodem programu byl výlet do rehabilitačního centra Nadace Slawek v Mienia blízko Varšavy. Ředitelka centra, Krystýna Żołynia, po společné večeři provedla účastníky po zařízení a seznámila je s historií a filozofií zařízení. Zároveň přiblížila její pracovní metody a plány do budoucnosti. V okolí budovy centra jsme si prohlídli rodící se plantáž bobulí góji. Po volné diskuzi pokračovali účastníci v práci na problematice společenského cítění. Každý účastník odprezentoval svoje aktivity v této oblasti a jejich nápady do budoucnosti. Reprezentanti z České republiky prezentovali pracovní pohovory, které organizují pro odsouzené v rámci jejich personální agentury, konference pro zaměstnavatele, webovou stránku na sdílení informací v této oblasti a distribuci materiálů se zaměřením na veřejnost a zaměstnavatele. Slovenští partneři taktéž spolupracují se zaměstnavateli. Mimo toho pracují i s veřejnými institucemi ve společné snaze rozvíjet systém vězeňské a post-vězeňské péče. Maďarští partneři v této oblasti organizují diskuse s bývalými vězni  a mladistvými pachateli, návštěvy ve věznicích pro členy majoritní společnosti, realizují výzkumy v oblasti pracovní reintegrace vězňů jako i akce, nahrávky, články, výstavy práce odsouzených, soutěže pro odsouzené a antidiskriminační workshopy. Organizace také vede charitativní obchod. Polští partneři  v tomto směru organizují kampaň #nieskreślam (neodpisujem), pravidelnou uměleckou událost  Mienia Art a účastní se mezinárodních událostí (E.U.R.O.P.E., Incorporates),  jako i odborných konferencí, televizních a rádiových programů. Partneři z Litvy pravidelně informují veřejnost o aktivitách nadace a jejich projektech a rovněž organizují semináře pro potenciální zaměstnavatele. Práci na výstupu jsme skončili v 19:00 hodin a vrátili se zpět do Varšavy.

 

Druhý pracovní den se začal také v 9:00 hodin v sídle Nadace Slawek ve Varšavě. Diskutovali jsme o bodech základního kurikula v oblasti společenského cítění. Základ pro diskusi bylo kurikulum, které vyvinula organizace VSA. Práce probíhala ve formě otevřené diskuse na téma výcvikových metod. Po analyzování návrhu VSA bylo vzneseno množství otázek o dalším postupu a o tom, jak by se mělo postupovat ve vývoji programu. Potom jsme popsali cílovou skupinu: zaměstnavatelé, probační a mediační pracovníci, sociální pracovníci, studenti, učitelé, zaměstnanci resortu vězeňství, majoritní společnost a média. Detailně jsme popsali kroky, které je třeba podniknout v oblasti společenského cítění  těchto skupin, jako na příklad pracovní pohovory, assessment centra, návštěvy zaměstnavatelů ve vězení, setkání s bývalými vězni, vyprávění příběhů, příklady dobré praxe z oblasti úspěšných pracovních výkonů bývalých vězňů, výstavy, sdílení zkušeností mezi zaměstnavateli, kteří zaměstnávají vězně anebo bývalé vězně a těmi, kteří ještě (bývalé) vězně nezaměstnávají, etický kodex pro společnosti aktivní v oblasti společensky zodpovědného podnikání, živé knihovny a peer mentoring – zkušená osoba pomáhá se sociální prací. Po přestávce jsme pokračovali v práci na společném kurikulu pro program společenského cítění. Stále však existují otázky o jeho konečné podobě, o které bychom rádi diskutovali po čas následující video konference. Odsouhlasili jsme, že každá organizace připraví vlastní návrhy jak přistupovat ke společenskému cítění, které se budeme snažit spojit do společného kurikula.


A projekt weboldala: http://www.preproject.hu/
A partnerek weboldalai:
Váltó-sáv Alapítvány (Magyarország): www.valtosav.hu
Slawek Alapítvány (Lengyelország): http://www.fundacjaslawek.org/
EDUKOS (Szlovákia): http://www.edukos.sk/
RUBIKON Centrum (Csehország): http://www.rubikoncentrum.cz/
„Garstyčios grūdas” (Litvánia): http://grudas.com/en/