Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention

15/KA2AE/13563

Uwrażliwienie  społeczeństwa

Spotkanie międzynarodowe i książeczka z warsztatów - podsumowanie

Trzecie spotkanie w ramach wymiany miało miejsce w Warszawie w dniach 28-29.09.2016r. Obecne były wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie: Edukos (SK), Slawek Foundation (PL), RUBIKON Centrum (CZ), Váltó-sáv_Alapítvány (HU) and Gartycious Grudas (LT). Gospodarzem była Fundacja “Sławek”.

Rozpoczęliśmy spotkanie 28 września w biurze siedziby Fundacji Sławek o 9:00. Zwiedziliśmy biuro, mieliśmy okazję obserwować codzienną pracę i poznaliśmy pracowników. Przeszliśmy do dyskusji o O5 (uwrażliwienie społeczeństwa). Reprezentanci słowackiej organizacji Edukos przedstawili prezentację o uwrażliwianiu społeczeństwa. Zgodnie z programem wysłuchaliśmy Świadectwa beneficjenta Józefa  Grzyba  i prezesa Fundacji Sławek Marka Łagodzińskiego. Był również czas na pytania i dyskusję.

Kolejnym elementem dnia była podróż do Centrum Resocjalizacji Fundacji Sławek w Mieni pod Warszawą. Tam, po obiedzie kierownik obiektu – Krystyna Żołynia oprowadziła uczestników po obiekcie. Zapoznaliśmy się z historią i filozofią tego miejsca. Krystyna przybliżyła swoje metody pracy i  plany  na przyszłość. Mieliśmy okazję obejrzeć powstającą plantację jagód Goji, która stanie się miejscem pracy dla osadzonych. Po luźnej dyskusji  przeszliśmy do omawiania O5 – uwrażliwiania społeczeństwa.  Każdy partner zaprezentował aktywności w tym kierunku i pomysły na przyszłość. Reprezentanci z Czech opowiedzieli o rozmowach kwalifikacyjnych, które inicjują dla byłych osadzonych. Prowadzą agencję rekrutacyjną, organizują konferencje dla pracodawców, umieszczają informacje na swojej stronie internetowej, dystrybuują duże ilości materiałów dla ogółu społeczeństwa i pracodawców. Słowacy również  współpracują  z  pracodawcami. Współpracują z innymi organizacjami i instytucjami rozwoju systemu  penitencjarnego  i  postpenitencjarnego. Węgrzy aranżują dyskusje z byłymi osadzonymi. W ich ofercie znajdziemy również wejścia do więzień – poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym o tym jak wygląda życie za kratami. Przeszukują portale z ofertami pracy i organizują rozmowy kwalifikacyjne. Znajdziemy tu również liczne wydarzenia promujące pozytywny wizerunek skazanych oraz warsztaty antydyskryminacyjne. Oprócz wymienionych aktywności prowadzą sklep charytatywny. Głównym działaniem Polaków jest kampania #nieskreślam. Innym ważnym działaniem jest cyklicznie organizowany festiwal Mienia Art. Biorą udział w wielu projektach międzynarodowych (E.U.R.O.P.E., Włącz się). Występują w roli ekspertów na konferencjach, nagraniach  radiowych  i  telewizyjnych.  Organizacja litewska regularnie publikuje informacje o prowadzonych działaniach i projektach. Również zajmują się organizowaniem seminariów dla potencjalnych przyszłych pracodawców. Praca tego dnia zakończyła się o 19. Wszyscy wrócili do Warszawy.

Drugiego dnia wizyty pracę rozpoczęliśmy również o godzinie 9 w biurze Fundacji Sławek w Warszawie. Omówiliśmy podstawowe punkty scenariusza uwrażliwiania społeczeństwa. Pracę koordynował przedstawiciel węgierskiej organizacji Valto-sav. Prowadziliśmy otwartą dyskusję o metodach treningowych. Po analizach prowadzący wyszedł z propozycją zdefiniowania przyszłych działań jakie powinniśmy podjąć  i jak  j szkolenia powinny być przeprowadzane. Ustaliliśmy, że  grupą  odbiorczą  będą:  pracodawcy,  pracownicy  socjalni, mediatorzy, studenci, nauczyciele, służba więzienna, ogólnie społeczeństwo i media. Wybraliśmy  również działania  jakie  należy  podjąć  aby  skutecznie  uwrażliwiać  społeczeństwo:  wywiady,  prezentacje ukazująceprzemiany, wizyty w więzieniach, spotkania z byłymi skazanymi, żywe biblioteki, doświadczenia pracodawców którzy zatrudnili skazanych. Po przerwie obiadowej wróciliśmy do omawiania całokształtu scenariusza treningu. Wciąż padały pytania o końcowy efekt – jak ma wyglądać scenariusz. Ustaliliśmy, że doprecyzujemy to podczas najbliższej videokonferencji. Każda z organizacji przygotuje swoją propozycję i spróbujemy złączyć to w jedną, spójną całość.

 


A projekt weboldala: http://www.preproject.hu/
A partnerek weboldalai:
Váltó-sáv Alapítvány (Magyarország): www.valtosav.hu
Slawek Alapítvány (Lengyelország): http://www.fundacjaslawek.org/
EDUKOS (Szlovákia): http://www.edukos.sk/
RUBIKON Centrum (Csehország): http://www.rubikoncentrum.cz/
„Garstyčios grūdas” (Litvánia): http://grudas.com/en/