Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention
15/KA2AE/13563
Társadalmi érzékenyítés
Nemzetközi projekttalálkozó és Workshop Booklet - összegzés

A 3. nemzetközi projekttalálkozó helyszíne Varsó volt 2016. 09. 28-29. között. A találkozó a Slawek Alapítvány szervezésében jött létre, és a projektben résztvevő összes szervezet képviselője ott volt (Edukos (SK), RUBIKON Centrum (CZ), Váltó-sáv Alapítvány (HU) and Gartycious Grudas (LT).
A Slawek Alapítványnál kezdődött a találkozó szeptember 28-án, 09.00-kor. Megnéztük az irodát, megismerkedtünk a munkatársakkal és a napi munkamenettel. Ezután a találkozó fő témájának megvitatásával folytattuk (O5 - társadalmi érzékenyítés). Az Edukos kezdte a témában a bemutatóját. A program folytatásaként Józef Grzybbel (tanúságtétel) és a Slawek Alapítvány elnökével, Marek Łagodzińskival beszélgethettünk. Számos kérdés felmerült a résztvevőkben a téma kapcsán, amelynek megvitatására sort is kerítettünk.
A nap 2. részében az Alapítvány Varsó melletti, Mieniaban található rehabilitációs házába látogattunk el. Ebéd után a központ vezetője, Krystyna Żołynia körbevezetett a házon kívül és belül, felvázolta a központ célját, misszióját, filozófiáját és munkamódszerét, valamint bemutatta történetét is, kitérve a múltra és a jelenre, közeli és távoli tervekre. Megnézhettük a goji bogyók palántáit is - a központ hosszú távú tervei között szerepel ennek a különleges és hatásos bogyónak a termelése. Ezután folytattuk témánk - társadalmi érzékenyítés - feldolgozását. Minden partner - hasonlóan a szlovák Edukoshoz - bemutatta szervezete ez irányú tevékenységeit, kiemelve az egyedi specialitásokat: a cseh szervezet beszélt a szabadultak interjú technikájáról (tkp. munkaerő-piacra történő segítés érdekében szimulált állásinterjúról van szó), de szerveznek találkozókat munkáltatóknak, kiadványokat szerkesztenek számukra, ill. a társadalmi érzékenyítés egyik fontos felülete a honlapjuk is. A szlovák partner szintén együttműködik a munkáltatókkal. Emellett más szervezetekkel és közintézményekkel is kapcsolatban vannak. A magyar szervezet beszélgetéseket szervez szabadultakkal, ex-kriminális fiatalokkal. Szerveznek börtönlátogatásokat, melyekre felkészítik a résztvevőket a "bötön világa, emberek a szabadságvesztés alatt, praktikus ismeretek látogatáskor stb." témában, majd a börtönlátogatás után feldolgozó, ventilláló beszélgetésre is sor kerül. A Váltó-sáv Alapítvány kutatást végzett a témában (Diszkriminál-e az erkölcsi bizonyítvány? Fogvatartásból szabadultak munkaerő-piaci elhelyezkedésének lehetőségei), ennek keretében álláskeresési portálokat vizsgált, interjúkat készített HR-esekkel. Számos eseményt, cikket jelentett meg a témában, kiállítást szervezett fogvatartottak alkotásaiból, anti-diszkriminációs képzést és műhelyeket szervez. A szervezet Charity Shopot is működtetett. A lengyel szervezet #nieskreślam (I do not cross out) projektjét mutatta be. Minden évben szerveznek egy művészeti eseményt Mienia Art néven, ill. néhány nemzetközi projekt is fókuszál a diszkrimináció csökkentésre (pl. E.U.R.O.P.E-project, konzorciumi partner). Több konferencián szakértőként vannak jelen, megjelennek a televízióban és a rádióban is. A litván szervezet rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt a szervezet tevékenységeiről és projektjeiről. A potenciális munkáltatóknak ők is szerveznek szemináriumokat.
A második nap szintén 9 órakor kezdődött a Slawek Alapítány székhelyén. A nap fókusza a közös tananyag megvitatása volt a társadalmi érzékenyítés témakörében. A munka elkezdéséhez a Váltó-sáv Alapítvány által fejlesztett alaptananyagot néztük át, vitattuk meg. Számos kérdés felmerült, főleg arra vonatkozva, hogy a jövőben a közös tananyag fejlesztéséhez milyen munkamódszert tudunk alkalmazni, milyet válasszunk. A közös tananyag célcsoportját körülírtuk: munkáltatók, pártfogó felügyelük, mediációs munkatársak, szociális munkások, diákok, tanárok, büntetés-végrehajtás személyi állománya, valamint általában a többségi társadalom tagjai és a média. Felsoroltuk azokat a tevékenységeket, amelyek a legalkalmasabbak a társadalmi előítéletek megváltoztatására, úgymint: interjúk, munkáltatók börtönlátogatása, találkozók szabadultakkal, storytelling, jó gyakorlatok bemutatása, kiállítás fogvatartottak alkotásaiból, tapasztalatok megosztása a szabadultakat foglalkoztató munkavállalók között, CSR munka és azon belül etikai kód kialakítása, kortárssegítés. Ebéd után folytattuk a Közös Tananyag fejlesztését. További számos kérdés felmerült, melyet a következő videókonferencián fogunk tisztázni, megbeszélni. Minden szervezet részt vesz a kidolgozásban, egy-egy rész fejlesztésében. Így próbáljuk összehangolni a közös tananyag létrejöttét.

 

 


A projekt weboldala: http://www.preproject.hu/
A partnerek weboldalai:
Váltó-sáv Alapítvány (Magyarország): www.valtosav.hu
Slawek Alapítvány (Lengyelország): http://www.fundacjaslawek.org/
EDUKOS (Szlovákia): http://www.edukos.sk/
RUBIKON Centrum (Csehország): http://www.rubikoncentrum.cz/
„Garstyčios grūdas” (Litvánia): http://grudas.com/en/