Novinky


[08-03-2017]


Vězení, Reintegrace, vzdělávání. Výcviky na podporu sociální a pracovní reintegrace lidí v a po výkonu trestu.


15/KA2AE/13563


Souhrn 4. mezinárodního setkání 


Individuální podpora na míru: mentoring, individuální rozvoj /výcvik a vzdělávací cesty.


Čtvrté mezinárodní setkání projektu se konalo dne 23. a 24. února 2017 v Dolným Kubíně na Slovensku. Byly přítomny všechny organizace projektu: Váltó-sáv Alapítvány - HU, Gartycious Grudas - LT, RUBIKON Centrum - CZ, Slawek nadace - PL, EDUKOS – SK. Programu se zúčastnili dva zástupci z každé organizace. Hostitelskou organizací byla KIC EDUKOS.  


Program byl zahájen 23. února 2017 v 10:00 hod v sídle konzultačního a informačního střediska EDUKOS. Místopředsedkyně organizace EDUKOS Otília Škarbová zahájila setkání oficiálním přivítáním. Poté mluvila o její osobní zkušenosti s prací s (bývalými) odsouzenými a o spolupracujících institucích zapojených do resocializačních aktivit, které má na starosti. Rozvinula se plodná debata. Účastníci porovnávali a uvažovali o různých problémech a překážkách, kterým při své práci, ve svých zemích, čelí. Vyměňovali si nápady a návrhy možných řešení. Mimo jiné byl diskutován obzvlášť složitý problém získávání finančních prostředků. Následně mluvila Katarína Trubanavá, vedoucí obecně prospěšných projektů EDUKOS, která krátce představila nový projekt a společně se svým dlouhodobým klientem Jánem Podbrežným, prezentovala případovou studii ilustrující principy mentoringu a individuální podpory. Po prezentaci případu následovala krátká diskuse o budoucím vývoji a zaměření dalších kroků individuálního plánu klienta.


Druhá část dne byla věnována prezentacím na téma setkávání: individuální podpora na míru: mentoring, individuální rozvoj/ trénink a vzdělávací cesty. V této souvislosti představil zástupce každé organizace charakter a rozsah aktivit, které realizují. Zde je krátký přehled prezentací: Váltó-sav Alapítvány prezentovali své vlastní porozumění způsobu v teoretickém kontextu, jakož i ve specifickém charakteru poskytované praktické služby. Také podrobně popisovali různé protokoly práce s klientem a potřebnou dokumentaci v tomto procesu. Gartycious Grudas představili specifickou metodu "odpuštění", jako individuální způsob morální výchovy. Nejprve hovořili o svém obecném významu a důsledcích ve vedení (bývalého) odsouzeného před a po propuštění, také o praktických metodách používaných v tomto procesu. Ve druhé části jejich prezentace byla popsána praktická cvičení pro rozvoj odpuštění. KIC EDUKOS představili své dohledové a doučovací programy, ve věznicích i mimo ně, které vytvořili především ve spolupráci s úřadem práce a probační a mediační službou. Po specifikaci své práce a rozsahu  jejich rámce činnosti byl představen projekt "Kroky k úspěšnému návratu" i s vytvořenou brožurou, jejíž cílem  bylo pomoct (bývalým) vězňům v jejich reintegraci,. Na závěr se účastníci stručně seznámili s kurzy mentoringu a tutoringu. Rubikon centrum představilo svůj vlastní program Romský mentoring, na kterém spolupracuje s Probační a mediační službou. Představili specifické požadavky, metody a výsledky tohoto programu. Druhá část prezentace se zabývala jejich reintegračním a peer poradenským programem. Opět byly do detailu prezentovány požadavky, metody a výsledky získané v tomto programu. Nadace Slawek představila rozsah jejich působnosti před i po propuštění se zaměřením na aspekt  mentoringu. Prezentované činnosti zahrnovaly svědectví a program „ Strážný anděl“, poutě, individuální konverzace, mysterium, terapii filmem a rodinnou terapii před propuštěním, couching pro bývalé vězně a první kroky ke svobodě po propuštění.


Program druhého dne setkání sestával z návštěvy věznice v Banské Bystrici. Ředitel ústavu představil účastníkům historii, provedené renovace, kapacitu, strukturu vězeňské populace a specifika vězeňského režimu na Slovensku. Rozvinula se diskuse zakládající se na předložených skutečnostech ohledně pracovních podmínek vězňů na Slovensku, jejich specifickém postavení v roli zaměstnanců ve slovenském vězeňském systému, jakož i vzdělávání, kulturního vyžití a aktivit ve věznicích. Po prezentaci následovala návštěva areálu věznice.


A projekt weboldala: http://www.preproject.hu/
A partnerek weboldalai:
Váltó-sáv Alapítvány (Magyarország): www.valtosav.hu
Slawek Alapítvány (Lengyelország): http://www.fundacjaslawek.org/
EDUKOS (Szlovákia): http://www.edukos.sk/
RUBIKON Centrum (Csehország): http://www.rubikoncentrum.cz/
„Garstyčios grūdas” (Litvánia): http://grudas.com/en/